Sponsoren

Voor informatie over sponsoring kunt u contact opnemen via de mail.
Natuurlijk is iedere schenking van harte welkom op bankrekeningnummer NL09RABO01505.67.561  t.n.v. Stichting Dolop.

sponsoren