Bewoners

Wij zijn een groep jonge mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking die ervoor gekozen heeft om samen in een gezellig huis te gaan wonen.
Een huis waar we onder professionele begeleiding zelfstandig wonen, waar we gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen en waar we samen gezellig koken en eten.
Een huis waar ieder van ons de nodige zorg en ondersteuning krijgt zodat wij zo zinvol en zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.
Een huis waar wij een eigen plek en privacy hebben midden in de maatschappij, opdat wij zo volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.