Ouders

Wat is de rol van ouders/wettelijk vertegenwoordigers?

  • Een actieve betrokkenheid bij het wooninitiatief voor het levensgeluk van zijn /haar kind, doch ook rekening houdend met de totale groep.
  • Een actieve deelname binnen de stichting daar waar nodig is.
  • Zitting nemen in minstens een van de werkgroepen.
  1. Groepsvorming
  2. Zorg (stichting Dolop)
  3. Financiƫn
  4. Huisvesting / onderhoud
  5. Public Relations, onderhouden webpagina, Fondsenwerving
  6. Animatie
  • Ouders onderschrijven de statuten en het huishoudelijk reglement van de beide stichtingen