Voor informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met de heer P.H. van den Nosterum, 0652 435 496.
Natuurlijk is iedere schenking van harte welkom op bankrekeningnummer NL09RABO01505.67.561  t.n.v. Stichting Dolop.